Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
 
Facebook
                                 


 ANUGERAH HIJAU MELAKA 2015  

1.0      LATAR BELAKANG

—  Pelaksanaan inisiatif hijau sejak 2010.

—  Slogan Melaka Negeri Bandar Teknologi Hijau sudah dilaksanakan sejak tahun 2010.

—  Pelbagai inisiatif hijau telah dilaksana maka perlu diberikan penghargaan kepada agensi atau syarikat yang telah memberikan komitmen yang tinggi.

—  KeTTHA juga telah menjalankan Majlis Anugerah Hijau (KeTTHA Excellence Award) semasa IGEM 2014 dan Green Tech Award oleh Malaysia Greentech Corp melibatkan pemain industri.

 

2.0      OBJEKTIF

—  Memberikan pengiktirafan kepada syarikat/agensi yang melaksanakan hijau

—  Menggalakkan lebih banyak penglibatan agensi/swasta dalam perlaksanaan hijau

—  Memberikan highlights kepada pemenang

 

3.0      KATEGORI

—  Syarikat Multinasional (MNC)

—  Industri Kecil & Sederhana (SMI)

—  Agensi Kerajaan

—  Sekolah Menengah & Rendah

—  Hotel  

—  Pasaraya/Pusat Membeli Belah

—  Pusat Pengajian Tinggi

 

4.0      JAWATANKUASA PANEL ANUGERAH HIJAU NEGERI MELAKA

Satu jawatankuasa panel untuk Anugerah Hijau Negeri Melaka yang merangkumi semua wakil sektor ditubuhkan dan Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM) bertindak sebagai urusetia jawatankuasa tersebut.

 

   Pengerusi         :           Pengurus Bahagian Operasi PTHM

 

   Ahli                   :           1. Sahabat Alam Sekitar (SAS)

                                       2. Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG)

                                       3. Vishay Semiconductor Malaysia Sdn.Bhd. (FMM)

                                       4. Unit Perancang Ekonomi Negeri Melaka (UPEN)

                                       5. Jabatan Pendidikan Negeri Melaka (JPN)

                                       6. Small Medium Enterprise Corporation (SME Corp.)

                                       7. Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM)

                                       8. Malaysia Retailers Association (MRA)

                                       9. Malaysian Association of Hotels (MAH)

 

   Urusetia            :           Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM)

 

5.0      HADIAH ANUGERAH HIJAU NEGERI MELAKA

Hadiah Anugerah Hijau yang dicadangkan adalah seperti berikut:-

·         Sijil Pengiktirafan dari Kerajaan Negeri Melaka

·         Plak/Trofi

 

6.0      BORANG PENYERTAAN, BORANG KRITERIA DAN PEMARKAHAN

·         Borang kriteria dan pemarkahan hendaklah dikembalikan ke pentadbiran pada atau sebelum 11 Mei 2015 (Isnin)

 

·         Tarikh tutup penyertaan pada 31 Mac 2015


Borang Penyertaan : MUAT TURUN

Borang Kriteria Dan Pemerkahan : MUAT TURUN