Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
 
FacebookTwitter
                                 


Teknologi Hijau

green-technology 

Teknologi Hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia.

Sektor Teknologi Hijau telah ditubuhkan hasil daripada rombakan Kabinet pada 9 April 2009. Penubuhan Sektor Teknologi Hijau adalah memastikan pembangunan Negara yang mapan di samping memulihara alam sekitar bagi generasi akan datang. Malahan, Sektor Teknologi Hijau juga bertanggungjawab untuk mengkaji dan membangunkan Teknologi Hijau Negara di samping meningkatkan kualiti hidup dan menjamin persekitaran yang mesra alam.

“Green Technology is a blue ocean strategy as it transcends across all sectors of the economy. It provides vast opportunities for government and business to innovate and grow as well as developing new parts of competitiveness.”

Dato’ Sri Najib Tun Razak
Opening Remarks Green Technology and Climate Change Council
14 Disember 2010

Agenda Teknologi Hijau Negara akan merentasi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Sehubungan dengan itu, Sektor Teknologi Hijau mempunyai peranan yang amat penting sebagai fasilatator, pacesetter dan strategic integrator dalam memacu agenda tersebut.

Justeru itu, dalam menggalas tanggungjawab ini, Sektor Teknologi Hijau dengan bantuan pihak berkepentingan yang lain akan terus berusaha untuk memperkasa dan memperkukuhkan lagi agenda Teknologi Hijau Negara dengan melaksanakan pelbagai inisiatif selaras dengan objektif Dasar Teknologi Hijau Negara (DTHN).