Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
 
FacebookTwitter
                                 


IMTGT International Green Training Center (IGTC)

igtcigtc2

·         International Green Training Center (IGTC) merupakan anak syarikat

kepada Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM).

·         Ditubuhkan pada 21 Oktober 2014.

·         PTHM dan IMT-GT membangunkan International Green Training Center

(IGTC) untuk menjalankan latihan kemahiran menggunakan JPK

National Competency Standard & National Occupational Skilled

Standard.

·         Modul latihan berdasarkan Occupation Structure of the Green Technology

Industry yang telah dibangunkan oleh JPK. 

·         Kampus sementara bertempat di Politeknik Merlimau Melaka.