Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
 
FacebookTwitter
                                 


Knowledge Transfer Program

 

pthm gambar barupthm gambar baru 1 

 

 • - Melaka telah terpilih oleh PEMANDU, Jabatan Perdana Menteri untuk menyertai program
    Knowledge Transfer Program (KTP) 
  dibawah “Public Service Delivery Transformation” (PSDT) 
    Teknologi Hijau dimana melibatkan Perbadanan Teknologi Hijau Melaka sebagai wakil Kerajaan
    Negeri Melaka, Kementerian 
  Pendidikan Malaysia dan Universiti Sains Malaysia dan
    Universiti 
  Putra Malaysia.
 • - Objektif program adalah untuk pemindahan teknologi dari universiti kepada orang ramai.
 • - Senarai enam projek di bawah inisiatif Public Service Delivery Transformation (PSDT):

 – Kelestarian Tenaga Dicapai Menerusi Audit Tenaga dan Amalan Terbaik Kecekapan

   Tenaga.

 – Vermikompost Untuk Kitar Semula Sisa Pepejal Bandar Bagi Mempromosi Teknologi Hijau.

 – Pemindahan Teknologi Lestari Untuk Menyahtoksik Pencemar Udara Persekitaran Dalam

   Dengan Fotopemangkin Di Bawah Cahaya Nampak : Ke Arah Bangunan Hijau.

 – Pengurangan Sisa Lemak, Minyak dan Gris.

 – Pengeringan Solar Mudah untuk Industri Pemprosesan Makanan Berasaskan Ikan.

 – Penilaian Kecekapan Tenaga untuk Penganugerahan Sijil Prestasi Tenaga.