Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
 
FacebookTwitter
                                 


AHLI LEMBAGA PENGARAH

PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU MELAKA 2018


Pengerusi

Y.A.B Tuan Haji Adly Bin Zahari

Ketua Menteri Melaka

Timbalan Pengerusi

---

Exco Pelajaran, Pengajian Tinggi, Sains Dan Teknologi,
Teknologi Hijau Dan Inovasi

Ahli

---

Setiausaha Kerajaan Negeri

--

Penasihat Undang-Undang Negeri

---

Pegawai Kewangan Negeri

---

Timbalan Ketua Setiausaha (Tenaga & Teknologi Hijau)
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA)

---

Presiden Dan Ketua Pegawai Eksekutif
Malaysian Industry – Government Group

---

Pengarah (Seksyen Pembangunan Wilayah)
Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

---

Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB)

---

Yang Dipertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ)

---

Yang Dipertua Majlis Perbandaran Alor Gjah (MPAG)

---

Yang Dipertua Majlis Perbandaran Jasin (MPJ)

Setiausaha

Chandru Suparmaniam

Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Hijau Melaka