Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
 
FacebookTwitter
                                 


mgdo

Pengenalan

Melaka Green Deveplopment Organisation (MGDO) Pertubuhan Bukan Kerajaan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan peserta industri Melaka dalam industri hijau dan pembangunan. Sebagai inisiatif perkongsian pintar, organisasi ini pada mulanya ditaja oleh Kerajaan Negeri Melaka sehingga penubuhan rasminya.


Tujuan & Matlamat

1) Menyokong kerajaan dalam memajukan satu persekitaran pembangunan mampan untuk Melaka.
2) Untuk memudahkan pertukaran pengetahuan antara pihak berkepentingan berbeza dalam pembangunan lestari.
3) Untuk menjadi pusat rujukan untuk pembangunan lestari di Melaka.
4) Untuk menjadi platform bagi jaringan dari sudut nasional dan antarabangsa.
5) Untuk menggalakkan dan merangsang pembangunan mampan melalui insfrastruktur dan teknologi.